Thông tin truyện

Ta Trở Về Sau Khi Bị Dâng Cho Nước Địch

Ta Trở Về Sau Khi Bị Dâng Cho Nước Địch

Nguồn:

monkeyd.net

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 2 lượt
Tác giả: 拾月十六

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trả Thù

Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?

Giới thiệu

Hai nước giao chiến, Hoàng hậu hiến kế đem ta tặng cho quân chủ nước địch.

"Quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chắc chắn có thể khiến đại vương vui vẻ, bảo vệ hòa bình cho hai nước."

Chu Hạc đồng ý, hắn tự tay rót cho ta uống canh lạc tử: "Nguyên Ý, trẫm chắc chắn sẽ đón nàng trở về, chúng ta sẽ còn có con."

Ngày ta bị đưa đi, cha mẹ cả đời thanh cao đã nhảy hồ tự vẫn.

Ca ca dẫn binh đuổi theo ra khỏi quan ngoại, bị loạn tiễn bắn chết.

Sau đó, Đại Chu thắng trận nhưng Chu Hạc không đón ta về.

Hắn nói ta thông địch phản quốc, phái thích khách đi giết ta.

Đáng tiếc là Chu Hạc không biết, ta đã sớm trở về kinh thành, ở ngay trong Thái y viện, mỗi ngày sáng tối, ta đều đến bắt mạch bình an cho hắn.

Bình luận truyện